HEM          TERAPI / STÖDSAMTAL          HANDLEDNING          UTBILDNINGAR / KURSER          OM MIG          KONTAKT
 
 
HANDLEDNING
Jag är utbildad handledare och erbjuder handledning för grupper eller enskilda yrkesverksamma inom olika områden:
  • socialt arbete (t.ex handläggare inom funktionshinder)
  • skola, utbildning (t.ex elevhälsoteam, elevassisstenter)
  • vård, omsorg (t.ex sjukhuskuratorer)
  • funktionshinder (t.ex personal på gruppbostäder, korttidsboenden, daglig verksamhet, personliga ass.)
  • ungdomsverksamhet av olika slag
  • familjehem
Handledningen kan efter önskemål vara inriktad på kognitivt förhållningssätt och metoder, eller mer psyko-edukativt inriktad.

Handledningen kan vara fokuserad på särskilda ämnesområden, t.ex tonårsutveckling, sexualitet eller suicidprevention.

Min strävan är att arbeta icke-normativt,dvs jag vill undvika förutbestämda uppfattningar angående funktionshinder, etnicitet, manligt-kvinnligt, sexualitet osv.

Man kommer överens om ett visst antal handledningsträffar, och utvärderar efter ett antal träffar.
 
KONTAKTA MIG

Ingrid Molander
Terapi & Konsultation

Tel: 0705-600185

info@ingridmolander.se

Mottagning fredagar eller efter ö.k. Ring eller mejla för att boka tid.
INGRID MOLANDER
Legitimerad psykoterapeut
Socionom
Handledare