HEM          TERAPI / STÖDSAMTAL          HANDLEDNING          UTBILDNINGAR / KURSER          OM MIG          KONTAKT
 
 
INGRID MOLANDER
Utbildningar, kurser och annan kompetens:
 • Mentalskötarutbildning
 • Socionomutbildning
 • Terapiutbildning:
  - grundutbildning i individualterapi
  - legitimation i familjeterapi
 • Lång erfarenhet av samtal med familjer och enskilda vuxna
 • Handledarutbildning, examinerad
 • Kurs i sexologi 2 terminer på psykologiska institutionen Gbg universitet
 • Lång erfarenhet av samtal med ungdomar, med och utan funktionshinder. Jobbar f.n. på en ungdomsmottagning.
 • Lång erfarenhet av suicidpreventivt arbete, kurser för personal inom olika yrken
 • Intresserad av Hbtq- frågor och snart färdig med Hbtq-certifiering
 • Kurs KBT och ACT, kognitiva metoder
Jag är:
 • Medlem i Suicidprevention i Väst
 • Stödmedlem i organisationen Män för Jämställdhet (där även kvinnor alltså är välkomna)
 • Medlem i Svensk Förening för Sexologi
 • Medlem i RFSU
Innehar enskild firma med F-skattebevis sedan 1995.
 
KONTAKTA MIG

Ingrid Molander
Terapi & Konsultation

Tel: 0705-600185

info@ingridmolander.se

Mottagning fredagar eller efter ö.k. Ring eller mejla för att boka tid.
INGRID MOLANDER
Legitimerad psykoterapeut
Socionom
Handledare