HEM          TERAPI / STÖDSAMTAL          HANDLEDNING          UTBILDNINGAR / KURSER          OM MIG          KONTAKT
 
 
TERAPI / STÖDSAMTAL
RELATIONSPROBLEM
Alla människor går igenom svåra perioder i sina liv, det är normalt och går inte att undvika. Man kan behöva råd och stöd av någon utomstående angående:
  • När barnen är i puberteten eller när de flyttar ut
  • Relationer till vänner eller partner
  • Svårigheter inom familjen
  • Relationer till arbetsgivare, eller arbetskamrater. Vuxenmobbning.
  • Våld eller svårigheter att hantera ilska, hos en själv eller hos ens partner.
  • Svårigheter att hantera alkohol eller annat beroende, t.ex mat
  • Ensamhet, att det är svårt att hitta någon, att komma nära, att våga.
  • Sexuella svårigheter.
  • Relationen till sig själv, sin sexualitet, att tycka om och respektera sig själv, sin kropp. Hitta sin egen väg.
TRÖSKELSITUATIONER
Det är vanligt att man känner ökar negativ stress i övergången till en ny situation: ny partner, nytt jobb, ny stad, skaffa barn, arbetslöshet. Att möta nya situationer är både roligt och stressande. Hur möter man utmaningar på ett bra sätt? Hur tar man sig ur gamla spår?

KRISER/ SORG
Har du mist någon som var viktig för dig, genom dödsfall eller på annat sätt. Då är det viktigt att få tala med någon för att komma vidare. Frusen sorg kan ge depression.

FUNKTIONSHINDER
Jag har lång erfarenhet av samtal och terapi med ungdomar och unga vuxna med funktionshinder, psykiska och fysiska. Det kan handla om svårigheter att ta sig fram i tillvaron, bli accepterad, acceptera sig själv, våga. Det finns funktionshinder ute i samhället, i närmsta omgivningen, men också inom var och en. Att hitta sin egen väg, sin egen röst.
 
KONTAKTA MIG

Ingrid Molander
Terapi & Konsultation

Tel: 0705-600185

info@ingridmolander.se

Mottagning fredagar eller efter ö.k. Ring eller mejla för att boka tid.
INGRID MOLANDER
Legitimerad psykoterapeut
Socionom
Handledare