HEM          TERAPI / STÖDSAMTAL          HANDLEDNING          UTBILDNINGAR / KURSER          OM MIG          KONTAKT
 
 
UTBILDNINGAR / KURSER
Jag har lång erfarenhet av suicidpreventivt arbete och har varit utbildare inom SPiV, suicidprevention i Väst, som är en del i ett nationellt nätverket som arbetar med suicidprevention. Självmordstalen har gått ner i Sverige de senaste åren när det gäller vuxna, men inte när det gäller ungdomar, vilket är mycket allvarligt.

Jag erbjuder kortare eller längre kurser/ föreläsningar i suicidpreventionskunskap för personal som möter ungdomar i sitt arbete. Kurserna kan vara heldagskurs eller halvdag, med aktivt deltagande från personalgruppens sida. Föreläsningar kan vara 1-3 timmar. Inte större grupp än 20 personer. Det kan också handla om debriefing för personal efter ett självmord t.ex på en skola eller på annan arbetsplats.

Vi har länge haft en nollvision när det gäller trafikdöden, och bara ganska nyligen antog regeringen en nollvision angående självmord. Ändå är antalet döda i självmord 3 gånger fler än i trafiken. Verklig prevention startar med att vi alla vet något om detta, att vi inte blir så rädda utan lyssnar och svarar an när någon signalerar livsleda. Därför behövs kunskap i denna fråga.

Välkommen med förfrågan om föreläsning/ kurs till just din arbetsplats!
 
KONTAKTA MIG

Ingrid Molander
Terapi & Konsultation

Tel: 0705-600185

info@ingridmolander.se

Mottagning fredagar eller efter ö.k. Ring eller mejla för att boka tid.
INGRID MOLANDER
Legitimerad psykoterapeut
Socionom
Handledare